Escola de valors

Amb valors i respecte tots hi guanyem

Punts claus per als entrenadors
 1. Respectar la puntualitat.
 2. Fomentar l’esperit d’equip i del club.
 3. Promoure un bon tracte personal amb totes les persones amb les que interactuem.
 4. Cuidar la indumentària.
 5. Fer un bon ús de l’equipament i el mobiliari.
 6. Respectar la feina i els horaris dels altres grups de treball.
 7. Responsabilitzar-se del grup en els desplaçaments.
 8. Tenir un comportament exemplificant amb els jugadors.
 9. Fomentar els hàbits d’higiene.
 10. Promoure la formació.
Punts claus per als jugadors
 1. Promoure el respecte.
 2. Predisposar-se a treballar.
 3. Complir les normes establertes.
 4. Respectar la puntualitat.
 5. Avisar de les absències.
 6. Fer un bon ús del material.
 7. Cuidar la indumentària esportiva.
 8. Tenir una conducta correcta en els desplaçaments.
 9. Mostrar bons hàbits competitius.
 10. Respectar l’espai i l’horari dels altres grups de treball.

Codi ètic

 • Codi ètic per a Entrenadors

   

  El nostre objectiu principal és fer créixer els nostres esportistes com a jugadors i com a persones. Per sobre de les victòries i/o les derrotes volem ser un exemple per als nostres jugadors.

  1. Actitud

  • Passar-s’ho bé fent l’activitat i ensenyar als nostres jugadors a gaudir-ne.
  • Valorar l’esforç dels esportistes.
  • Mostrar sempre una actitud correcta i adequada.
  • Cuidar la imatge personal en quant a higiene, indumentaria, puntualitat i llenguatge.
  • Planificar i formar-se per a poder ser exigent amb el grup de treball

  2. Respecte

  • Actuar sempre des del respecte envers els jugadors, els rivals, els àrbitres, els companys i els familiars.
  • Inculcar el respecte als nostres jugadors.
  • Respectar les diferències de sexe, nivell, edat, ètnia, religió… sense fer distincions de cap mena.

  3. Hàbits

  • Reforçar els jugadors en moments difícils dels entrenaments o el joc.
  • Potenciar el compliment de les normes.
  • Condemnar la violència.
  • Adequar els objectius de treball al nivell dels esportistes.
  • Tractar tots els membres del grup amb igualtat i coherència.
  • Prioritzar els valors pedagògics per damunt dels resultats esportius.

  4. Gestió

  • Promoure el treball en equip i els seus valors.
  • Acceptar diferents punts de vista.
  • Destacat les fites col·lectives per sobre de les individuals.
  • Liderar el grup amb eficàcia i igualtat.
  • Planificar els desplaçaments amb cura i antelació.

  5. Relació

  • Controlar els límits de la relació amb els jugadors.
  • Comunicar-se de manera corporativa, transparent i sense opinions personals, seguint els canals establerts.
  • Evitar la marginació de qualsevol membre del grup.
 • Codi ètic per a Jugadors

   

  1. Joc net i esportivitat

  • Competir amb educació.
  • Afavorir i buscar el creixement individual i col·lectiu.
  • Acceptar les victòries i les derrotes com un aprenentatge.
  • Fugir d’actituds poc esportives.
  • Gaudir de la pràctica esportiva.

  2. Respecte

  • Respectar els rivals abans, durant i després de la competició.
  • Respectar els companys, animar-los i integrar-los en benefici d’una millora conjunta.
  • Respectar els tècnics i altre personal de l’entitat com a part fonamental de la formació esportiva i humana.
  • Respectar l’equip arbitral i les seves decisions.
  • Respectar les normes de conducta vigents i adequar-s’hi.

  3. Actituds i valors

  • Afavorir la puntualitat.
  • Promoure l’esforç i la competitivitat.
  • Predisposar-se al treball i a l’aprenentatge.
  • Tenir cura de la indumentaria i la higiene.
  • Cuidar el llenguatge (vocabulari adequat).
  • Fer un bon ús del material i de les instal·lacions.
  • Adoptar hàbits saludables (alimentació, descans, hidratació…).
  • Ser bons ambaixadors del club i el país.
  • Ser disciplinats per compaginar estudis i esport.
 • Codi ètic per a Pares i Famílies

   

  1. Joc net i esportivitat

  • Respectar les decisions tècniques dels entrenadors.
  • Respectar les decisions arbitrals durant la competició.
  • Animar els esportistes a entrenar-se i competir al màxim, tot respectant les normes de conducta, esportiva i joc net.
  • Condemnar l’ús de la violència en qualsevol de les seves formes.
  • Alliberar els esportistes de pressions familiars derivades de la competició.
  • Fomentar el compromís i la implicació dels esportistes amb el seu grup i entitat.
Close Cart
Back to top